Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z   БИБЛИЯ


БИБЛИЯ (ТАНАХ, Писан закон, Писание). Включва следните части:

I. ТОРА  (Петокнижие), известна и като Моисеев закон. Обхваща първите пет законодателни книги:
1. Битие – Берешит – В началото;
2.  Изход ( Шмот) – Имена;
 3.  Левит (Ва-йикра) – И ги призова;
 4. Числа (Бе-мидраб) – В пустинята;
 5. Второзаконие  (Дварим) – Слова.
II. ПРОРОЦИ (НЕВИ`ИМ РИШОНИМ) обхваща четирите (по еврейския канон четири, а по християнския - шест) книги:
1.Иисус Навин  (Йешуа Бин Нун);
2. Съдии Израилеви  (Шофтим);
3.Първа и втора книга самуилова (Сефер Шмуел);
4. Първа и втора книга царства  (Сефер млахим).
“ГОЛЕМИ”  ПРОРОЦИ (НЕВИ`ИМ  АХРОНИМ)
1. Книга на пророк Исая;
2. Книга на пророк  Йеремия;
3. Книга на пророк Йезикеиля;
4. Дванадесет “малки” пророци – Осия, Иоил, Амос, Авдий, Йона, Михей, Наум, Авахум, Софроний, Агей, Захария  и Малахия.
III. ПИСАНИЯ  (КТУВИМ)
1. Псалтир;
2. Притчи Соломонови;
3. Книга на Йова;
4. Петте книги – Песен на песните, Рут, Плач Йеремиев, Еклисиаст или Проповедник, Естир;
5. Книга на пророк Даниила;
6. Книга на Ездра;
7. Книга на Неемия;
8. Първа и втора книга хроники.


 

Полезна информация