Старопечатни еврейски книги

Т Ъ РС Е Н Е    П О

A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z   КАНОНИЧЕСКИ КНИГИ НА ЮДАИЗМА


ЮДАИЗЪМ (Iudaisme, iudaismus) – религия, разпространена сред евреите, възникнала през първото хилядолетие пр.н.е. сред палестинските евреи, сега официална религия в Държавата Израел.

Каноническите книги на юдаизма са: Танах – Библия или Писан закон и Талмуд   Устен закон. Характерна особеност за юдаизма е, че целият Закон се състои от 613 заповеди (мицвот), като 248 утвърждаващи (това число се съотнася с общия брой на частите на човешкото тяло) и 365 забраняващи (съответно с броя на дните в една слънчева година).


 

Полезна информация